Державна установа "Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров'я України"

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

Доступ до публічної інформації в

Державній установі "

Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров'я України" забезпечується згідно Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Надання публічної інформації

Державною установою "

Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров'я України"  здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно із Законом України „Про доступ до публічної інформації", публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.

Для оформлення інформаційного запиту обов'язково необхідно вказати:

- ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

- опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

- підпис і дату.

Запит на інформацію може бути направлено:

- на поштову адресу:

Державна установа "

Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров'я України" ,

вул. Кирилівська, 103, м. Київ, Україна, 04080.

- факсом: (044) 468-32-15

- телефоном: (044) 468-32-15

- електронною поштою: ndips@ukr.net

Відповідальна особа з організації доступу до публічної інформації:

учений секретар к.психол.н. Степанова Наталія Михайлівна, телефон (044) 468-13-82.

 

Спеціальне місце для роботи запитувачів з документами - приміщення відділу діловодства.

 

Форми запитів на отримання публічної інформації розміщені на офіційному веб-сайті Інституту та на інформаційному стенді.

 

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

 

Закон України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

 

Перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Українській науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

 

Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію в Українському науково-дослідному інституті соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

 

Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації (згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації»)

 

Форма запиту на отримання публічної інформації

 

 

 

вул. Кирилівська, 103, корпус 12, м. Київ, 04080

+380 44 468-3215

ndips@ukr.net

 

(C) 2018 Державна установа  "Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров'я України"

Усі права на матеріали, розміщені на сайті, охороняються відповідно до законодавства України

 

 


За весь час :

Унікальні користувачі: