Державна установа "Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров'я України"

              НЕКРОЛОГ

Керівництво ДУ «Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров’я України» із сумом повідомляє, що 24 липня 2019 року на 83 році життя відійшов у вічність доктор медичних наук, професор кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, заслужений діяч науки і техніки України, директор Науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії (1992-1999 рр.), непересічна особистість ЧУПРИКОВ АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ.

Народився 17 лютого 1937 р. У 1960 р. він закінчив Дніпропетровський медичний інститут, пройшовши на VI курсі у професора В.В. Шостаковича річну субординатуру по психіатрії. Вже тоді у нього проявився інтерес до наукової діяльності, яку він в подальшому успішно поєднував з практичною. Чуприков А.П. вступив у Москві до клінічної ординатури під керівництвом професора С.Ф. Семенова, який керував відділом у Центральному НДІ судової психіатрії ім. В.П. Сербського. З Сергієм Федоровичем він пропрацював понад два десятки років і завжди  тепло згадував про свого вчителя.

У Московському НДІ психіатрії МОЗ РРФСР А.П. Чуприков захистив кандидатську, а в 1976 р. і докторську дисертації. Обидві праці включають в себе, крім клініко-психопатологічних, результати нейроімунологічних і нейропсихіатричних досліджень.

Саме в 1970-ті роки у А.П. Чуприкова остаточно сформувався інтерес до дослідження функціональної асиметрії головного мозку (ФАМ) при психічних захворюваннях. Він організував у Москві першу Всесоюзну конференцію «Асиметрія і адаптація людини», яка привернула увагу багатьох дослідників до перспективного наукового напрямку в галузі нейронаук і нейропсихіки.

З 1981 р. Анатолій Павлович працював в Україні спочатку завідувачем кафедри психіатрії та медпсихології Луганського медичного інституту, а з 1992 р. по 1999 р. у Києві – директором Київського, а згодом Українського НДІ соціальної і судової психіатрії.

 Автор понад 500 публікацій, серед яких 15 монографій, низка науково-популярних книг. У 1986 р. отримав вчене звання професора, а  1976 р. –  заслуженого діяча науки і техніки України.

Під науковим керівництвом професор Чуприкова А.П. підготовлено 12 докторів медичних наук та 25 кандидатів медичних наук.

У своїх дослідженнях професор А.П. Чуприков широко застосовував новітні інформаційні технології в клінічній нейрофізіології, зокрема для поглибленого аналізу ЕЕГ при психічних захворюваннях.

Професор А.П. Чуприков був членом редакційної колегії науково-методичного журналу «Клінічна інформатика і телемедицина» та низки інших видань.

Глибоко сумуємо через відхід у засвіти видатного ученого, який понад піввіку віддав напруженій і шляхетній праці на користь нашої України та

Вічна світла пам’ять!

 

В.о. директора ДУ «НДІП МОЗ України»,

Президент  ГО «НАН ВО України»,

д-р мед.н., професор                                                  акад. С. Табачніков

 

 

 

вул. Кирилівська, 103, корпус 12, м. Київ, 04080

+380 44 468-3215

ndips@ukr.net

 

(C) 2019 Державна установа  "Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров'я України"

Усі права на матеріали, розміщені на сайті, охороняються відповідно до законодавства України

 

 


За весь час :

Унікальні користувачі:


@