Державна установа "Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров'я України"

 

ВІДДІЛ КОМПЛЕКСНОЇ СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

 

Відділ комплексної судово-психіатричної експертизи в Державній установі «Науково-дослідний інститут психіатрії МОЗ України» є єдиним в Україні науково-дослідним підрозділом, де систематично досліджуються науково-практичні проблеми судово-психіатричної експертизи та розробляються нові підходи до її удосконалення.

Відділ комплексної судово-психіатричної експертизи має належний кадровий склад з відповідним науковим, практичним (клінічним), експертним і педагогічним досвідом у цій галузі.

 

ПІБ

Вчені ступені, наукові звання

1

Ревенок Олександр Анатолійович

Завідувач відділу
доктор медичних наук, професор, судово-психіатричний експерт вищої категорії та вищого кваліфікаційного класу, психіатр вищої категорії, нарколог вищої кваліфікаційної категорії

2

Олійник Оксана Петрівна

Провідний науковий співробітник
доктор медичних наук, старший науковий співробітник, судово-психіатричний експерт вищої категорії та першого кваліфікаційного класу, психіатр вищої категорії, нарколог ІІ кваліфікаційної категорії

3

Каніщев Андрій Вячеславович

Провідний науковий співробітник
кандидат медичних наук, судово-психіатричний експерт вищої категорії та вищого кваліфікаційного класу

4

Радзевілова Олександра Володимирівна

Провідний науковий співробітник
кандидат психологічних наук, судовий експерт психолог четвертого кваліфікаційного класу

5

Кригіна Людмила Олексіївна

Старший науковий співробітник судово-психіатричний експерт вищої категорії та вищого кваліфікаційного класу

6

Голованова Олена Григорівна

Старший науковий співробітник судово-психіатричний експерт першої категорії та другого кваліфікаційного класу

7

Кирилюк Олена Олександрівна

Аспірант

 

Основні завдання відділу:

1. Проведення наукових досліджень, пов’язаних з питанням судово-психіатричної експертизи.

2. Проведення судово-психіатричних (комплексних судових психолого-психіатричних) експертиз в цивільному процесі та кримінальному провадженні.

3. Здійснення консультативної допомоги щодо організації та проведення судово-психіатричних (комплексних судових психолого-психіатричних) експертиз.

 

Науково-дослідні роботи, що виконуються у відділі у 2020 році:

«Розробити організаційні та методичні підходи до судово-психіатричної експертної оцінки розладів адаптації в учасників бойових дій» (2020-2022).

 

Основні наукові праці:

Доробок авторів становить численні публікації в українських та міжнародних виданнях, з них найбільш вагомі:

 • 1. Ревенок О. А. Онкологічна патологія і дієздатність / О. А. Ревенок, О. П. Олійник, С. С. Шум // Монографія. – К., 2012. – 379 с.
 • 2. Судово-психіатрична експертиза алкогольних психічних розладів у цивільному процесі: дані галузевої статистичної звітності / О.А. Ревенок, А.В. Каніщев, О.П. Олійник // Архів психіатрії. – 2014. – Т.20, 2(77). – С. 118-121.
 • 3. Характеристика контингенту учасників бойових дій, які проходять судово-психічну експертизу / О.П. Олійник, О.А. Ревенок, А.В. Каніщев, О.В. Радзевілова // Архів психіатрії. – 2016. – Т. 22, №4 (87). – С. 106-110
 • 4. Сучасний стан судово-психіатричної експертизи та надання психіатричної допомоги особам із станами залежності від психоактивних речовин, які скоїли кримінальні правопорушення / О. А. Ревенок, О. П. Олійник // Психосоматична медицина та загальна практика. – 2018. – Т. 3, № 4.
 • 5. Ревенок О. А., Олійник О. П., Радзевілова О. В. Особливості проведення комплексних судових психолого-психіатричних експертиз жінок у кримінальному процесі // Психологічний часопис. — 2018. — Т. 18, № 8.
 • 6. Аналіз практики проведення судово-наркологічної експертизи в кримінальному провадженні / О.А. Ревенок, О.П. Олійник, А.В. Каніщев, О.В. Радзевілова // «Іnternational academy journal «Web of Scholar» 11(29), November 2018. Р. 22-27.
 • 7. Експертна оцінка станів поєднаної психічної патології в осіб, залежних від психоактивних речовин / О. П. Олійник // Архів психіатрії. – 2018. – Т. 24, № 3 (94). – С. 163-167.
 • 8. Радзевілова О. В., Олійник О. П. Предиктори формування злочинної агресивної поведінки жінок, які пройшли судову експертизу // Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. 2018. Vol. 26. N. 2. Р. 354-360.
 • 9. Oliynyk O. P. Model of expert assessment of psychic disorders in persons with dependence from psychoactive substances, who did criminal actions. Journal of Education, Health and Sport. 2019; 9 (3): 239-248.18.
 • 10. Олійник О.П. Судово-психіатрична оцінка станів залежності в кримінальному провадженні / О.П. Олійник // Архів психіатрії. – 2019. – Т. 25, № 1 (96). – С. 45-48.
 • Дисертаційні дослідження:

 • 1. Чорний М.В. Особистісний та клініко-психопатологічний аспекти завершених самогубств серед співробітників органів внутрішніх справ України та їх профілактика (2004 р.).
 • 2. Аймедов К. В. Патологічна схильність до азартних ігор (клініка, терапія та реабілітація) (2011 р.).
 • 3. Гаврилюк І. В. Невротичні розлади, пов’язані зі стресом, у жертв насильства в сім’ї (діагностика, клініка, психокорекція) (2011 р.).
 • 4. Шум С. С. Судово-психіатрична оцінка психічних розладів в онкологічних хворих у цивільному процесі (2011 р.).
 • 5. Марункевич Я. Ю. Особливості лікування та реабілітації хворих на шизофренію з урахуванням соматичної патології (2015 р.).
 • 6. Васильєва Н. Ю. Судово-психіатрична оцінка психічних розладів у жінок, які скоїли злочини проти життя та здоров’я особи (2016 р.).
 • 7. Радзевілова О.В. Психологічні особливості жінок, які скоїли суспільно-небезпечні діяння проти особистості (медико-психологічний та судово-експертний аспекти). - Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.04 – медична психологія. – Харків, 2018.
 • 8. Олійник О. П. Судово-психіатрична оцінка станів залежності в кримінальному провадженні. – Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук зі спеціальності 14.01.16 – психіатрія. – Київ, 2019.
 • Співробітники відділу проводять курси стажування на робочих місцях за темами:

 • 1. «Правове регулювання судово-експертної діяльності».
 • 2. «Судово-психіатрична оцінка актуальних психічних розладів в кримінальному та цивільному процесі».
 • 3. «Судово-психологічна експертиза».
 • Завідувач курсів – к.психол.н. Радзевілова О.В. тел., (044) 468-32-15, +38 (063) 591-13-26, e-mail: allexic@ukr.net

  Групи та розклад формуються за заявками, поданими на e-mail: ndips@ukr.net

   

  Контактна інформація:

  Поштова адреса: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 103, корпус 12, 3-й поверх

  Державна установа «Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров'я України»

  Відділ комплексної судово-психіатричної експертизи

  Телефон: (044) 468-34-61

  E-mail: forensic@ndips.org

   

  вул. Кирилівська, 103, корпус 12, м. Київ, 04080

  +380 44 468-3215

  ndips@ukr.net

   

  (C) 2019 Державна установа  "Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров'я України"

  Усі права на матеріали, розміщені на сайті, охороняються відповідно до законодавства України

   

   


  За весь час :

  Унікальні користувачі:


  @