Державна установа "Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров'я України"

 

ВІДДІЛ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ТЕРАПІЇ  ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ

 

Відділ працює з 2000 року, як відділ нових методів терапії, створений шляхом об’єднання двох наукових клінічних підрозділів. Сучасну назву відділ отримав у 2001 році.

З часу заснування відділ очолює д.мед.н., проф. Пішель В.Я.

Станом на 01.05.2018 р. у відділі працюють:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні напрямки роботи відділу:

 1. Розробка нормативно-правової бази медико-соціальної допомоги психічно хворим та її наближення до європейських та світових стандартів.

2. Наукове обґрунтування та розробка клінічних протоколів, стандартів, критеріїв якості лікувально-діагностичної та соціо-реабілітаційної допомоги хворим із психічними розладами.

3. Наукове обґрунтування і вдосконалення організаційних форм психіатричної допомоги, реабілітації, соціального захисту пацієнтів з психічними розладами.

4. Розробка і впровадження високоефективних медичних технологій і методів діагностики, лікування та профілактики психічних розладів.

5. Розробка методичних підходів до надання лікувально-діагностичної допомоги хворим з психічними розладами у загальномедичній практиці.

6. Проведення апробації та клінічних випробувань нових методів терапії, приладів та лікарських засобів.

7. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації: кандидатів та докторів наук.

8. Надання консультативної та організаційно-методичної допомоги закладам охорони здоров’я.

9. Надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим з психічними та поведінковими розладами.

10. Участь в організації та роботі регіональних, загальнодержавних, міжнародних науково-практичних конференцій, нарад, симпозіумів з питань соціальної психіатрії.

11. Здійснення навчально-педагогічної діяльності з підвищення кваліфікації лікарів-психіатрів.

 

Науково-дослідні роботи, виконані у відділі:

1. Розробити стандарти клінічної практики та науково обґрунтувати гарантовані обсяги лікувально-діагностичної допомоги хворим з афективними розладами (2002-2005 рр.).

2. Науково обґрунтувати принципи медико-соціальної допомоги та розробити і впровадити стандарти сучасної діагностики, терапії та реабілітації хворих з першим психотичним епізодом (2006-2009 рр.).

3. Науково обґрунтувати, розробити та впровадити критерії якості надання медико-соціальної допомоги хворим на шизофренію (2010-2012 рр.).

4. Розробка комплексної системи організації медико-соціальної допомоги при психічних розладах з високими рівнями інвалідизації (на прикладі шизофренії та розладів спектру аутизму), 2013-2015 рр.

5.Розробка моделі медико-соціального менеджменту посттравматичних психічних порушень у учасників бойових дій та осіб, тимчасово переселених із зони бойових дій і окупованих територій (профілактика, діагностика, лікування, реабілітація, експертиза). Фрагмент «Особливості психофармакотерапевтичного супроводу посттравматичних психічних поорушень у учасників бойових дій, переселенців та членів їх сімей», 2015-2017 рр.

 

Основні наукові публікації відділу:

1. Пишель В.Я., Полывяная М.Ю. Депрессия: диагностика и лечение // Библиотека практикующего врача: Здоровья Вашему дому. – Киев, 2003. – 52 с.

2. Пішель В.Я., Ігнатов М.Ю., Полив’яна М.Ю. Допомога при психічних станах та станах залежності // Довідкове видання: Бібліотечка практикуючого лікаря. – Київ, 2004. – 84 с.

3. Пішель В.Я., Полив’яна М.Ю., Гузенко К.В. Сучасні принципи та практика надання психіатричної допомоги пацієнтам з першим психотичним епізодом // Методичні рекомендації: МОЗ України, Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи. − Київ, 2008. – 26 с.

4. Пішель В. Я., Полив’яна М. Ю., Сотніченко В. В. /  Метод оцінки тягаря, що виникає у сім’ї хворого на шизофренію / Інформаційний лист. – 2012. – № 12. – С. 4.

5. Пінчук І.Я., Пішель В.Я., Олійник О.П. Сучасні методи проведення обов’язкових попередніх і періодичних психіатричних оглядів. Інформаційні матеріали. – К., 2016.– 35 с.

6. Пішель В. Я., Полив’яна М. Ю., Сотніченко В. В. Міжнародна класифікація функціонування: застосування при розладах шизофренічного спектру / Інформаційний лист. – К., 2014.

7. Оптимізація підходів до надання психіатричної допомоги відповідно до сучасних потреб учасників бойових дій. Метод. рекомендації / О.В. Богомолець, І.Я. Пінчук, А.К. Ладик-Бризгалова та ін.– Київ, 2014. – 46 с.

 8. Депресія / Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги // І.Я. Пінчук, В.Я. Пішель, О.А. Хаустова, О.С.Чабан та ін. – К., 2014. – 70 с.

9. Реакція на важкий стрес та розлади адаптації. Посттравматичний стресовий розлад / Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги // І.Я. Пінчук, І.А. Марценковський, А.К. Ладик-Бризгалова та ін. – К., 2016. – 58 с.

10. Алгоритм надання медико-соціальної допомоги учасникам АТО з психічною травмою в анамнезі / Інформ. лист. – К. : Укрмедпатентінформ, 2017. – № 76-2017. – 4 с. // В.Я. Пішель, М.Ю. Полив’яна, К.В. Гузенко,

А.К. Ладик-Бризгалова.

 

Дисертаційні роботи, виконані у відділі:

1. Пішель В.Я. Еферентні методи лікування в сучасній біологічній терапії психічних захворювань (клініко-психопатологічне та клініко-лабораторне дослідження) (2001 р.).

2. Дзеружинська Н.А. Коморбідні  психічні розлади у літніх пацієнтів загальної медичної (кардіологічної) практики (2003 р.).

3. Хоменко О.О. Клініко-динамічна характеристика та оптимізація лікування органічного депресивного розладу у чоловіків літнього віку: (2005 р.).

4. Полшкова С.Г. Клініко-психопатологічна характеристика та удосконалення профілактики й лікування психічних розладів, пов’язаних зі стресом, у гірників, що постраждали внаслідок аварій на вугільних шахтах Донбасу (2005 р.).

5. Теклюк С.В. Удосконалення ранньої діагностики та лікування депресивних розладів у пацієнтів загальномедичної амбулаторної практики (2006 р.).

6. Гузенко К.В. Клініко-соціальна характеристика пацієнтів з першим психотичним епізодом та удосконалення лікувально-діагностичної допомоги даній категорії хворих (2009 р.).

7. Сотніченко В.В. Медико-психологічні критерії якості психіатричної допомоги хворим на шизофренію (2013 р.).

8. Ладик-Бризгалова А.К. Посттравматичні психічні розлади в учасників АТО: діагностика, клініка, терапія (2017 р.).

 

Контактна інформація:

 04080, Київ, вул. Кирилівська, 103, корпус 11, поверх 2.

Державна установа "

Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров'я України"

Відділ медико-соціальних проблем терапії психічних розладів

тел./факс:   (044) 503-87-00

E-mail: v_pishel@yahoo.com

Корпоративна пошта: therapy@ndips.org

 

 

№ п/п

П.І.Б.

Посада

1

ПІШЕЛЬ

Віталій Ярославович

Завідувач відділу,
доктор медичних наук, професор

2

ПОЛИВ’ЯНА

Марина Юріївна

Провідний науковий співробітник,
кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник

3

ІЛЬНИЦЬКА

Тетяна Юріївна

Старший науковий співробітник, к.мед.н.

вул. Кирилівська, 103, корпус 12, м. Київ, 04080

+380 44 468-3215

ndips@ukr.net

 

(C) 2019 Державна установа  "Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров'я України"

Усі права на матеріали, розміщені на сайті, охороняються відповідно до законодавства України

 

 


За весь час :

Унікальні користувачі:


@