Державна установа "Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров'я України"

 

НАУКОВИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ

ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ВІДДІЛ

 

Науковий організаційно-методичний та інформаційно-аналітичний відділ було створено в інституті разом с його організацією у 1984 р. За роки існування інституту неодноразово змінювались назва відділу та задачі, які він вирішував.

У різні роки відділ очолювали: Маркова М.В., Мішиєв В.Д., Барановська Л.М., Вітер О.М., Ціомік О.В., Когутницький В.В., Осуховська О.С., Степанова Н.М.

 

Завідувачка відділу - Карпунова Олена Вікторівна, канд.тех.н.

 

Основні завдання відділу:

1. Створення інформаційного середовища інституту, як складової частини єдиного інформаційного поля галузі з виходом у світовий інформаційний простір, відповідно до напрямків статутної діяльності інституту, завдань науково-дослідних робіт та планів впровадження їх результатів у практику охорони психічного здоров’я населення та практику судово-психіатричної експертної діяльності.

2. Організаційно - методична робота з науково-інформаційної та  інноваційної діяльності профільних закладів практичної мережі охорони здоров’я, опанування їх новими інформаційними технологіями, засобами наукової комунікації.

 3. Організаційно-методична робота, що пов’язана з використанням науково-інформаційних ресурсів шляхом наукового аналізу інформації для висвітлення теоретичних та прикладних проблем соціальної і судової психіатрії та наркології.

 4. Науково-дослідна робота із удосконалення наукової організації психіатричної допомоги, медико-статистичної, медико-епідеміологічної інформації та її аналізу (самостійно та у співпраці з науковими підрозділами інституту та іншими закладами практичної охорони здоров’я).

5. Створення інформаційних банків даних за напрямками діяльності інституту: нормативно-правової, управлінської, медико-статистичної, науково-медичної, медико-економічної, епідеміологічної інформації тощо, та забезпечення своєчасного її поновлення.

6. Підготовка кадрів на курсах інформації та стажування

Основна наукова продукція відділу

Монографії

У 2019 році, наукові співробітники відділу, у співпраці з науковими підрозділами інституту, беруть участь у виконанні наступних науково-дослідних робіт:

1. «Розробити алгоритм надання первинної медичної допомоги в загальній практиці сімейної медицини пацієнтам, які вживають психоактивні речовини» (прикладна, 3-й рік виконання, науковий керівник д-р мед. н. професор Табачніков С.І.) (Колодєжний О.В. та Ячнік Ю.В.);

2. «Вдосконалення алгоритмів терапії дітей з подвійними діагнозами розладів загального розвитку (аутистичного спектру) та епілепсіями» (прикладна, 3-й рік виконання, науковий керівник к.мед.н. с.н.с. Марценковський І.А.) (с.н.с. к.мед.н. Здорик І.Ф.).

 

Монографії:

Реабілітація постраждалих в умовах надзвичайних ситуацій та бойових дій. Посттравматичний стресовий розлад : Монографія / [за ред. К.Д. Бабова, І.Я. Пінчук, В.В. Стеблюка]. – Одеса: 2015.– 240 с.

 

Методичні посібники

1. Діагностика та корекція психофізіологічних та психічних порушень здоров'я в післястресовий період: Метод. посіб. / [укладачі І.Я. Пінчук, С.І. Табачніков, О.С. Чабан та ін.]. – Одеса: Фенікс, 2015. – 110 с.

2. Ігроманія: сучасні реалії та шляхи подолання [Текст] : науково-популярний посібник / І. Я. Пінчук, С. І. Табачніков, О. О. Древіцька, К. В. Аймедов, О. С. Осуховська, А. Г. Шевцов,

О. В. Колодєжний [та ін.] ; за ред. д-ра мед. н. с.н.с. І. Я. Пінчук та д-ра мед. н. проф. С. І. Табачнікова. – К. : ТОВ «Медичний журнал «Нейроньюс», 2018. – 60 с.

3. Критерії надання профілактичної і лікувальної допомоги пацієнтам з психічними та поведінковими порушеннями внаслідок вживання психоактивних речовин в практиці сімейної медицини (укладачі: Пінчук І.Я., Табачніков С.І., Харченко Є.М., Осуховська О.С., Степанова Н.М., Мажбіц В.Б., Сваток А.С., Колодєжний О.В., Чепурна А.М., Салдень В.І.).– К., 2018.–30 с.

 

Методичні рекомендації

1. Програма самоуправління для військового. Робочий зошит. [Рекомендовано до друку Вченою радою Українського НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України (протокол   № 3 від 25.03.2015)]. – К.: 2015. – 48 с.

2. Пінчук І.Я., Мишаківська О.М., Колодєжний О.В., Матвієць Л.Г. // Нова модель надання амбулаторної паліативної допомоги пацієнтам з деменцією. Методичні рекомендації.–УНДІ ССПН МОЗ України та кафедра сімейної медицини НМАПО імені П.Л. Шупика.– Затверджено Вченою радою УНДІ ССПН МОЗ України (протокол № 4 від 18.04.2018).–К., 2018.– 18 с.

3. «Алгоритм надання профілактичної і лікувальної допомоги пацієнтам з психічними та поведінковими порушеннями внаслідок вживання психоактивних речовин в практиці сімейної медицини» (укладачі: Пінчук І.Я., Табачніков С.І., Харченко Є.М., Осуховська О.С., Степанова Н.М., Мажбіц В.Б., Сваток А.С., Колодєжний О.В., Чепурна А.М., Салдень В.І.). - К., 2019. - 26 с.

 

Статистичні довідники

1. Динаміка стану психічного здоров’я населення та організації психіатричної та наркологічної допомоги в Україні (аналітично-статистичний довідник за 2009-2013 рр. у графіках і таблицях).- К.: УкрНДІ ССПН МОЗ України, ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України», 2014.– 664 с.

2. Психічне здоров’я населення України (аналітично-статистичний довідник 2013-2015 рр.) / УкрНДІ ССПН МОЗ України, ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України».– К.: ПП «Поліум», 2016.– 82 с.

3. Психічне здоров’я населення України (аналітично-статистичний довідник 2014-2016 рр.) / УкрНДІ ССПН МОЗ України, ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України».– К.: 2018.– 86 с.

 

Контактна інформація

Поштова адреса: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 103, 12-й корпус, 3-й поверх.

Державна установа "Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров'я України"

 Науковий організаційно-методичний та інформаційно-аналітичний відділ

Телефон: +380 44 503-87-86 (завідувач);

                 +380 44 502-22-97 (співробітники).

E-mail: ekarpunova140@gmail.com

 

 

Міністерство охорони здоров’я України

 

Національна академія медичних наук України

 

Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України

 

 

вул. Кирилівська, 103, корпус 12, м. Київ, 04080

+380 44 468-32-15 (приймальня)

ndips@ukr.net

 

(C) 2021 Державна установа  "Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров'я України"

Усі права на матеріали, розміщені на сайті, охороняються відповідно до законодавства України

 

 


За весь час :

Унікальні користувачі:


@