Державна установа "Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров'я України"

 

ВІДДІЛ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

 

Відділ дитячої, підліткової психіатрії та медико-соціальної реабілітації було створено у 1994 р. За роки існування інституту неодноразово змінювалася назва відділу, він реорганізовувався у відділення, сектор у складі відділу соціальних проблем терапії психічних розладів.

У 2014 році було створено відділ психічних розладів дітей та підлітків.

Основні завдання відділу:

1. Проведення наукових досліджень з питань дитячої та підліткової психіатрії, медико-соціальних проблем дітей та підлітків з особливими потребами внаслідок розладів психіки та поведінки, психофармакотерапії, планування та координування наукових досліджень у цих галузях.

2. Наукова розробка і впровадження високоефективних медичних технологій і методів діагностики, лікування та профілактики психічних розладів дітей та підлітків.

3. Вивчення, аналіз і розробка рекомендацій щодо використання в Україні зарубіжного досвіду з проблем терапії психічних розладів дітей та підлітків.

4. Наукове обґрунтування і вдосконалення організаційних форм психіатричної допомоги, реабілітації, соціального захисту психічного хворих дітей та підлітків.

5. Наукова розробка питань епідеміології, етіології, патогенезу та соціальних наслідків психічних захворювань дітей та підлітків.

6. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації: кандидатів та докторів наук.

7. Надання консультативної та організаційно-методичної допомоги закладам охорони здоров’я, на яких розташовані клінічні бази відділу.

8. Надання висококваліфікованої медичної допомоги дітям та особам підліткового віку, участь в проведенні психолого - медико-педагогічних, судово-психіатричних експертиз.

9. Організація та участь у роботі регіональних, загальнодержавних, міжнародних науково-практичних конференцій, нарад, симпозіумів з питань соціальної психіатрії та психофармакотерапії.

10. Організація та здійснення учбово-педагогічної діяльності по підвищенню кваліфікації психіатрів дитячих у галузі медико-соціальних проблем терапії психічних розладів дітей та підлітків.

11. Створення інформаційних банків даних за напрямками діяльності інституту: нормативно-правової, управлінської, медико-статистичної, науково-медичної, медико-економічної, епідеміологічної інформації тощо, та забезпечення своєчасного її поновлення.

 

Науково-дослідні роботи, що виконуються у відділі у 2019 році:

«Вдосконалення алгоритмів терапії дітей з подвійними діагнозами розладів загального розвитку (аутистичного спектру) та епілепсіями» (прикладна, 3-й рік виконання, науковий керівник к.мед.н. с.н.с. Марценковський І.А.).

Дисертаційні дослідження, що виконані у відділі:

 1. Крамар Ю. А. Вплив екзогенних факторів на клінічний патоморфоз розладів спектра шизофренії (2017).

 2. Марценковська І. І. Клінічна типологія та особливості шкільної дезадаптації у дітей з гіперкінетичними розладами (2011).

 3. Бікшаєва Я. Б. Особливості клінічної типології та лікування соматоформних розладів у підлітків із функціональними порушеннями серцево-судинної системи (2006).

4. Селезньов О. Г. Психотерапевтичне потенціювання латеральної світлотерапії алкогольної залежності (1996).

 

Основні наукові публікації відділу:

Монографії:

1. Чуприков А.П., Марценковский И.А. Алкоголизм и латеральная уязвимость мозга. − Киев: Акмис, 1995.− 168 с.

2. Martsenkovsky Igor,  Seleznev Alexandre. Technologies non-medicamenteuses dans la narcologie. − Zone Franche de Zarzis, Tunisie: l’Academie des Sciences de l’Afrique du Nord, 1998. − 168 S.

3. Martsenkovsky Igor,  Seleznev Alexandre. Nonconventional methods of treatment in narcology: The methodical  guidelines for psychiatrists-experts in narcology [chapitre de la monographie collective] / Under the editorship of A.G.Seleznev. − Moscow: Medical news agency of National fund on struggle against an alcoholism, 1998. − 208 p.

4. Martsenkovsky Igor, Butenko Lily. Probleme der psychiscen Adaption der Kinder von Remigranten in die Ukraine // Kinder zwischen den Kulturen: Migration, Integration und seelische Gesundheit[Kapitel der Sammelmonographie] / Herausgegeben von Reiner Frank. – München: Hans Marseile Verlag GmbH, 2009. – P. 115 – 124.

5. Марценковський І.А. Депресії у дитячому та підлітковому віці [глава колективної монографії] Нециркулярні депресії: монографія / О.К. Напреєнко, К.М. Логановський, О.Г. Сиропятов; За ред. проф. О.К. Напреєнка. – К.:Софія –А, 2013. – 624 с.  – С.565 - 599

 

Методичні посібники:

1. Чуприков А.П., Марценковский И.А., Линев А.Н. Латеральная терапия. − Киев: Здоровье, 1994 − 176 с.

2. Kazakova S.E., Linyov O.M., Martsenkovsky I.A. Psychiatry: Manual edited by prof S.E.Kazakova. – Луганськ: Віртуальна реальність, 2010. – 226 с.

3. Очерки детской психиатрии: учебное пособие для специалистов в области охраны психического здоровья детей./  Под ред. С. Табачникова и В. Фримонт // Нейро News – 2012. – 346 с.

4. Лекции по психиатрии для врачей общей практики и семейных врачей / Под ред. И.А. Марценковского// Справочник врача: Психиатр. – К.:ООО Библиотека «Здоровье Украины», 2013. – 516 с.

5. Очерки детской психиатрии. Аутизм: учебное пособие для специалистов в области охраны психического здоровья детей / Под ред. И.А. Марценковского // НейроNews. – 2014. – 280 c.

6. Очерки детской психиатрии: учебное пособие для специалистов в области охраны психического здоровья детей / Под ред.главного внештатного специалиста  МЗ Украины по специальности «детская психиатрия» И.А. Марценковского // НейроNews . – 2016. – 236 c.

7. Депрессии: Практикум врача / Под ред. И.А. Марценковского. –  К:ООО Доктор – Медиа – Групп, 2017. – 108 с.

 

Статті:

1. Common variant at 16p11.2 conferring risk of psychosis // Molecular Psychiatry: Macmillan Publishers Limited, 2012. – P. 1–7 (Molecular Psychiatry advance online publication, 20 November 2012; doi:10.1038/mp.2012.157 / www.nature.com/mp);

2. Диагностика и  лечение эпилепсий у детей с расстройствами спектра аутизма // Архив психиатрии: научно-практический журнал, 2014. – Т.20 . – № 1 (76) . – С. 77 – 81;

3. Противоэпилептические препараты и другие способы лечения эпилепсий у детей з расстройствами спектра аутизма // Украинский вестник психоневрологии., 2014 – Т.22. – № 3(80) . – С.121 - 126

4. Mental Health Services for Children and Adolescents in Ukraine: The existing Problems and Direction of Reforms // Arhives of Psychiatry, 2015. – Т. 21. – № 1 (80) . – С. 95 – 100.

5. Эпилепсия и коморбидные расстройства психики и поведения // Український медичний часопис online, 2015. –  №  4 (108) . – VII/VIII. –  С. 43 - 53. /  електронна публікація www.umj.com.ua

6. Легкие когнитивные нарушения (лекция для врачей общей практики) // Український медичний часопис online, 2015. –  №  3 (107) . – V/VI. –  С. 45 - 53. /  електронна публікація www.umj.com.ua/

7. Деякі нові підходи до профілактики розладів спектру шизофренії у осіб з наявністю в анамнезі впливу екзогенних чинників // Психосоматична медицина та загальна практика, 2017. –  Т.2. –  N3. – DOI: https://doi.org/10.26766/pmgp.v2i3.35. - e020335

 

Контактна інформація:

Поштова адреса: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 103, корпус 2, 2-й поверх.

Державна установа "

Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров'я України"

Відділ психічних розладів дітей та підлітків

Телефон: (044) 503-8723

E -mail: martsenkovsky_urisfpda@ukr.net

Корпоративна пошта: child_psych@ndips.org

 

вул. Кирилівська, 103, корпус 12, м. Київ, 04080

+380 44 468-3215

ndips@ukr.net

 

(C) 2019 Державна установа  "Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров'я України"

Усі права на матеріали, розміщені на сайті, охороняються відповідно до законодавства України

 

 


За весь час :

Унікальні користувачі:


@