Державна установа "Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров'я України"

ПРО ЖУРНАЛ

 

Науково-практичний журнал «Архів психіатрії» присвячений найбільш актуальним питанням соціальної, судової психіатрії та наркології, медичної психології та психотерапії, а також роботам з питань організації та управління психіатричною службою.

 

Засновник

Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 16431-4903 ПР від 15.02.2010 р.

Заснований у листопаді 1995 р.

Періодичність виходу журналу – 4 рази на рік.

 

Головний редактор

Заступник головного редактора О. А. Левада (Україна)

Відповідальний секретар І. Ф. Здорик (Україна)

 

Редакційна колегія

Л. О. Булахова (Україна), О. О. Древіцька (Україна), А. В. Каніщев (Україна), І. Б. Куценок (США), І. А. Марценковський (Україна), О. П. Олійник (Україна), О. С. Осуховська (Україна), В. Я. Пішель (Україна), М. Ю. Полив’яна (Україна), О. А. Ревенок (Україна), Н. М. Степанова (Україна), С. І. Табачніков (Україна), Є. М. Харченко (Україна), Д. Угрін (Великобританія), О. О. Хаустова (Україна), О. С. Чабан (Україна)

 

Редакційна рада

К. В. Аймедов (Україна), Х. Бергер (Німеччина), В. С. Бітенський (Україна), П. В. Волошин (Україна), Н. О. Дзеружинська (Україна), С. К. Євтушенко (Україна), Б. Б. Івнєв (Україна), З. Каспер (Австрія), О. Г. Князевич (Україна), Г. М. Кожина (Україна), І. В. Лінський (Україна), М. В. Маркова (Україна), Н. О. Марута (Україна), І. І. Марценковська (Україна), Р. О. Моісеєнко (Україна), О. К. Напрєєнко (Україна), Г. Я. Пілягіна (Україна), М. М. Пустовойт (Україна), Н. Г. Пшук (Україна), Р. Ван Ворен (Нідерланди), І. К. Сосін (Україна), Н. Скокаускас (Норвегія), О. Ю. Табачніков (Україна), Д. Томас (США), Л. М. Юр’єва (Україна), О. О. Фільц (Україна), В. В. Чайковська (Україна)

 

Журнал «Архів психіатрії» внесений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за галузями медичних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 № 241).

Журнал представлений у міжнародній базі даних Google Scholar.

 

Адреса редакції:

Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 103

ДУ «Науково-дослідний інститут психіатрії та наркології Міністерства охорони здоров’я України

Тел./факс: (044) 503-87-80, (044) 468-32-15

Web-site: www.ndips.org

E-mail: jap.ukraine@gmail.com

 

 

 

вул. Кирилівська, 103, корпус 12, м. Київ, 04080

+380 44 468-3215

ndips@ukr.net

 

(C) 2019 Державна установа  "Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров'я України"

Усі права на матеріали, розміщені на сайті, охороняються відповідно до законодавства України

 

 


За весь час :

Унікальні користувачі:


@