Державна установа "Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров'я України"

ПРО ЖУРНАЛ

 

Науково-практичний журнал «Архів психіатрії» присвячений найбільш актуальним питанням соціальної, судової психіатрії та наркології, медичної психології та психотерапії, а також роботам з питань організації та управління психіатричною службою.

 

Засновник

Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 16431-4903 ПР від 15.02.2010 р.

Заснований у листопаді 1995 р.

Періодичність виходу журналу – 4 рази на рік.

Головний редактор Пінчук І.Я. (Україна)

Заступник головного редактора Хаустова О.О. (Україна)

Випусковий редактор Здорик І.Ф. (Україна)

 

Редакційна колегія

Абдряхімова Ц.Б. (Україна), Булахова Л.О. (Україна), Марценковський І.А. (Україна), Олійник О.П. (Україна), Осуховська О.С. (Україна), Пішель В.Я.(Україна), Полив’яна М.Ю. (Україна), Полшкова С.Г. (Україна), Ревенок О.А.(Україна), Степанова Н.М. (Україна), Суховій О.О. (Україна), Табачніков С.І.(Україна), Харченко Є.М. (Україна), Чабан О.С. (Україна), Шум С.С.(Україна), Ціомік О.В. (Україна).

 

Редакційна рада

Аймедов К.В. (Україна), Бергер Х. (Німеччина), Бітенський В.С. (Україна),Волошин П.В. (Україна), Дзеружинська Н.О. (Україна), Євтушенко С.К.(Україна), Івнєв Б.Б. (Україна), Каспер З. (Австрія), Князевич О.Г. (Україна),Кожина Г.М. (Україна), Куценок І. (США), Левада О.А. (Україна),Лінський І.В. (Україна), Маркова М.В. (Україна), Марута Н.О. (Україна),Моісеєнко Р.А. (Україна), Напрєєнко О.К. (Україна), Пустовойт М.М.(Україна), Пшук Н.Г. (Україна), Ринков П. (Білорусь), ван Ворен Р.(Нідерланди), Скокаускас Н. (Норвегія), Табачніков О.Ю. (Україна), Томас Д.(США), Юр’єва Л.М. (Україна), Фільц О.О. (Україна), Чайковська В.В.,(Україна), Угрін Д. (Великобританія), Фрідмонт В. (США)

Журнал «Архів психіатрії» внесений до переліку наукових фахових видань

України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт наздобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за галузями медичнихнаук (наказ Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 № 241).

Журнал представлений у міжнародній базі даних Google Scholar.

 

вул. Кирилівська, 103, корпус 12, м. Київ, 04080

+380 44 468-3215

ndips@ukr.net

 

(C) 2018 Державна установа  "Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров'я України"

Усі права на матеріали, розміщені на сайті, охороняються відповідно до законодавства України

 

 


За весь час :

Унікальні користувачі: