Державна установа "Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров'я України"

 

ВІДДІЛ ПСИХІАТРІЇ СТАНІВ ЗАЛЕЖНОСТІ

 

Відділ був заснований в 1986 році та здійснює свою діяльність з самого заснування Інституту.

У минулому відділ очолювали д.мед.н., проф. Синіцький В.М., к.мед.н., доц. Ігнатов М.Ю., к.мед.н. Марцинковська І.І.

 

Основні напрямки роботи відділу

- Вивчення основних механізмів патогенезу хімічної та нехімічної адикцій.

- Вивчення ролі соціально-демографічних, клініко-психопатологічних, психологічних та інших чинників у розвитку та поширенні адиктивних розладів серед різних верств населення України.

- Розробка методів діагностики, лікування, реабілітації та профілактики психічних та поведінкових розладів у осіб внаслідок вживання психоактивних речовин.

 

 Науково-дослідна робота, що виконується у відділі у 2019 році:

«Розробити алгоритм надання первинної медичної допомоги в загальній практиці сімейної медицини пацієнтам, які вживають психоактивні речовини» (2017-2019 рр.).

 

 Науково-методична діяльність відділу

 Методичні рекомендації

1. Алгоритм надання медико-соціальної допомоги підліткам із адиктивною поведінкою, які вживають психоактивні речовини: Метод. рекомендації. / (151.15/244.15) / [укл. І.Я. Пінчук, С.І. Табачніков, Є.М. Харченко та ін.]. – К.: «Видавництво “Науковий світ”», 2015. – 18 с.

 Методичні посібники

1. Діагностика та корекція психофізіологічних та психічних порушень здоровя в післястресовий період: Метод. посіб. / [укл. І.Я. Пінчук, С.І. Табачніков, О.С. Чабан та ін.]. – Одеса: Фенікс, 2015. – 110 с.

2. Психотерапія та психокорекція адиктивної поведінки у осіб із посттравматичними стресовими розладами, які вживають психоактивні речовини: Метод. посіб. / [укл. І.Я. Пінчук, С.І. Табачніков, Є.М. Харченко та ін.]. – К.: ТОВ «Укрсоцдрук», 2016. – 55 с.

3. Критерії надання профілактичної і лікувальної допомоги пацієнтам з психічними та поведінковими порушеннями внаслідок вживання психоактивних речовин в практиці сімейної медицини  / укладачі: Пінчук І.Я., Табачніков С.І., Харченко Є.М., Осуховська О.С., Степанова Н.М., Мажбіц В.Б., Сваток  А.С., Колодєжний О.В., Чепурна А.М., Салдень В.І.).

4. Ігроманія: сучасні реалії та шляхи подолання / укладачі: Пінчук І.Я., Табачніков С.І., Древіцька О.О., Аймедов К.В., Осуховська О.С., Шевцов А.Г., Колодєжний О.В., Ільницька Т.Ю., Чепурна А.М., Ячнік Ю.В., Бутенко Д.А. – К.: ТОВ «Медичний журнал «Нейроньюс», 2018.– 60 с.

 

Нововведення

1.Диференційні критерії надання медико-соціальної допомоги особам із посттравматичними психічними порушеннями тимчасово переміщеним з зони бойових дій, які вживають психоактивні речовини / укладачі: С.І. Табачніков, Є.М. Харченко, О.С. Осуховська, Т.В. Синіцька, Я.В. Орловська, О.М. Зборовський, А.М. Чепурна.

2. Спосіб психотерапії посттравматичних психічних порушень у осіб, які вживають психоактивні речовини» / укладачі: С.І. Табачніков, Є.М. Харченко, О.С. Осуховська,

Т.В. Синіцька, О.М. Зборовський, А.М. Чепурна.

 

Інформаційні листи

1. Когнітивно-поведінкова психотерапія адиктивної поведінки у підлітків, які вживають психоактивні речовини / [укл. С.І. Табачніков, А. Є. Горбань, Є.М. Харченко та ін.] // Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я. – 2015. – № 87.

2. Основні принципи психопрофілактики адиктивної поведінки у підлітків / [укл. С.І. Табачніков, А. Є. Горбань, Є.М. Харченко та ін.] // Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я. – 2015. – № 87.

3. Метод комплексної оцінки вживання психоактивних речовин особами з посттравматичними стресовими розладами / [укл. С.І. Табачніков, Є.М. Харченко, О.С. Осуховська та ін.] // Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я.– 2016. – № 44.

4. Алгоритм надання медико-соціальної допомоги особам із посттравматичними психічними порушеннями тимчасово переміщеним з зони бойових дій, які вживають психоактивні речовини / [укл. С.І. Табачніков, Є.М. Харченко, О.С. Осуховська та ін.] // Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я. – 2017.

5. Система психопрофілактики, психокорекції, психотерапії та психофармакотерапії адиктивних розладів у учасників бойових дій з посттравматичними психічними порушеннями, які вживають психоактивні речовини / [укл. С.І. Табачніков, Є.М. Харченко, О.С. Осуховська та ін.] // Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я. – 2017.

6. «Клініко-психопатологічна характеристика психічних і поведінкових порушень у осіб, які вживають психоактивні речовини в практиці сімейного лікаря та методи їх первинної профілактики» (укладачі: Пінчук І.Я., Табачніков С.І., Харченко Є.М., Осуховська О.С., Мажбіц В.Б., Чепурна А.М., Товалович Т.В., Салдень В.І. // Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я. – 2018.

 

Контактна інформація

04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 103, 12 корпус, 3 поверх

Державна установа «Науково-дослідний інститут психіатрії

Міністерства охорони здоров'я України»

тел./ факс: +380 44 468-3074

E-mail:

- корпоративна електронна пошта: addict@ndips.org

- завідувач відділу: tabachnikov1940@ukr.net

 

 

 

вул. Кирилівська, 103, корпус 12, м. Київ, 04080

+380 44 468-3215

ndips@ukr.net

 

(C) 2019 Державна установа  "Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров'я України"

Усі права на матеріали, розміщені на сайті, охороняються відповідно до законодавства України

 

 


За весь час :

Унікальні користувачі:


@