Державна установа "Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров'я України"

Науково-практична конференція з міжнародною участю

«УКРАЇНСЬКА ПСИХІАТРІЯ В СВІТІ, ЩО ШВИДКО ЗМІНЮЄТЬСЯ»

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

За матеріалами конференції, у науково-практичному журналі «Архів психіатрії» (Т. 24, № 1 (92), 2018 р.), який входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, будуть видані тези доповідей учасників.

Термін подачі тез: до 1 квітня 2018 р. включно.

Тези приймаються за адресою: jap.ukraine@gmail.com

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

 

1. До розгляду редакційною колегією журналу приймаються роботи, які не публікувалися раніше.

2. Оригінал роботи подається до редакції українською, російською або англійською мовами.

До тез обов’язково подається структуроване резюме:

- англійською мовою, якщо тези подані українською чи російською мовою;

- українською мовою, якщо тези подані англійською мовою.

Структура тез подана в прикладі. Тези, оформлені без дотримання наведеної структури, будуть повертатися на доопрацювання.

3. Роботи слід друкувати шрифтом Times New Roman, кеглем 14, через 1,5 інтервалу, з полями: зліва – 3 см, справа – 1,5 см, зверху та знизу – по 2 см.

4. Обсяг тексту тез не має перевищувати 7000 знаків з пробілами.

5. Назва надісланого електронного файлу з тезами подається латиницею, за прізвищем першого автора.

Додатково до файлу з тезами просимо надсилати файл, в якому необхідно вказати: повне прізвище, ім’я та по батькові кожного з авторів, повні професійні посади та академічні звання автора та співавторів (регалії), повну назву установи й відділу (підрозділу), де виконано роботу, прізвище, ім'я, по батькові, повну поштову адресу, номери телефону, факсу, e-mail автора, відповідального за контакти з редакцією.

6. Вартість публікації складає 55 гривень за 1000 друкованих знаків з пробілами. Реквізити для оплати будуть надіслані на електронну адресу автора, відповідального за контакти з редакцією.

 

 

Зразок оформлення тез:

 

                                                                     УДК

М. В. Крипінська1, П. І. Браско2

Медико-соціальні аспекти депресивних розладів

1Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, м. Київ

2Медичний центр «Здоров’я плюс», м. Черкаси

krypinska_mv@gmail.com

Актуальність.

Мета роботи.

Матеріали та методи дослідження.

Результати.

Висновки.

Ключові слова.

 

M. V. Krypinska1, P. I. Brasko2

Medical and social aspects of depressive disorders

1Ukrainian research Institute of social and forensic psychiatry and Drug Abuse Ministry of Health of Ukraine, Kyiv

2Medical Center «Health Plus», Cherkasy

krypinska_mv@gmail.com

Background.

Objective.

Methods and materials.

Results.

Conclusions.

Keywords.

 

УВАГА! Матеріали вважаються отриманими, якщо Вам надіслано підтвердження про їх отримання на Вашу електронну адресу.

Редакція залишає за собою право проводити рецензування матеріалів, за результатами якого буде надіслано повідомлення про затвердження тез до друку.

У разі виникнення запитань та для отримання додаткової інформації – звертатися до відповідального секретаря журналу к.мед.н. Здорик Ірини Федорівни за електронною адресою ifzdoryk@gmail.com або за телефонами (044) 503-87-80 та (067) 502-42-82.

 

 

вул. Кирилівська, 103, корпус 12, м. Київ, 04080

+380 44 468-3215

ndips@ukr.net

 

(C) 2019 Державна установа  "Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров'я України"

Усі права на матеріали, розміщені на сайті, охороняються відповідно до законодавства України

 

 


За весь час :

Унікальні користувачі:


@